Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nieuwe medewerker Angélique van Lynden

“Here comes the sun! The smile’s returning to the faces. It’s all right.” Treffender dan de Beatles het verwoorden in dit lied kan bijna niet. Het zou het lijflied van SUN Nederland en noodhulpbureaus kunnen zijn; daar waar Stichting Urgente Noden komt, verschijnt weer een glimlach op de gezichten. En daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Hart ligt bij goede doelen

Mijn naam is Angélique van Lynden en sinds 1 december 2022 mag ik mij medewerker van SUN Nederland noemen. Ik ben opgeleid als communicatieadviseur, maar heb daarnaast ervaring als projectleider en beleidsmedewerker. Na een paar jaar voor commerciële bedrijven te hebben gewerkt, heb ik al snel de overstap gemaakt naar de non-profit sector. Mijn hart ligt vooral bij de goede doelen. Hoewel het sociaal domein voor mij een nieuw werkgebied is, zie ik veel overeenkomsten met mijn vorige functies. Ik zal enerzijds met een frisse blik naar onze organisatie en omgeving kijken, anderzijds mijn ervaring en kennis graag inzetten.

SUNN-Academie en communicatie

In mijn nieuwe functie ben ik verantwoordelijk voor het oprichten van ‘de SUNN-Academie’ en voor de communicatie van SUN Nederland. Binnen de SUNN-Academie zullen we kennis delen, leren van elkaar en ‘good practices’ in het zonnetje zetten. We gaan dit omzetten in materialen, informatie en trainingen waarop zowel de nieuwe en bestaande noodhulpbureaus als de medewerkers van SUN Nederland een beroep kunnen doen. Wat betreft communicatie ligt de nadruk op het vergroten van de bekendheid van onze naam en de succesvolle SUN-aanpak. Ik hoop van harte een bijdrage te kunnen leveren aan het verhogen van het aantal gemeenten dat is aangesloten bij een SUN-noodhulpbureau, zodat steeds meer mensen een beroep op financiële en materiële noodhulp kunnen doen als dat nodig is.

Ervaring rijker en des te gemotiveerder

Twee jaar geleden liet mijn gezondheid me even in de steek en heb ik zelf ervaren hoe kwetsbaar je als mens kan zijn. Mijn vangnet was groot genoeg, maar ik besef des te meer dat dit niet voor iedereen geldt. Het motiveert mij enorm om me voor SUN Nederland in te zetten. Ik vind het mooi dat noodhulpbureaus er voor iedereen willen zijn, dat 100% van de donaties worden omgezet in een gift of renteloze lening en dat samenwerking één van de belangrijkste waarden is van organisaties die werken volgens de SUN-gedachte.

Ik hoop spoedig met u kennis te mogen maken, met u samen te mogen werken en mooie resultaten te bereiken. Ik wil nog vaak het SUN-lied van de Beatles in mijn hoofd horen, want dan weet ik waar we het allemaal voor doen.

Meer informatie over mijn loopbaan: zie https://www.linkedin.com/in/angeliquevanlynden/