Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nieuwe huisstijl

Nieuwe huisstijl voor SUN Nederland en op te richten noodhulpbureaus

Met alle veranderingen die SUN Nederland heeft doorgemaakt werd het volgens velen ook tijd voor een nieuwe huisstijl. Daarom heeft SUN Nederland grafisch ontwerper Janneke Verrips gevraagd deze voor ons te ontwikkelen. Op 16 juni is de nieuwe huisstijl gepresenteerd.

Nadruk op SUN en op onze tripartiete samenwerking

Waar het beeldmerk tot nu toe onze afkomst vanuit de filantropie uitstraalde, willen we met het nieuwe logo de nadruk leggen op Stichting Urgente Noden. Daarbij leent de afkorting SUN zich voor mooie metaforen: door een gift zien mensen de zon weer schijnen, met een renteloze lening kunnen zij het leven weer vanaf de zonnige kant bekijken.
Een ander kenmerk waarmee de SUN-noodhulpbureaus zich onderscheiden is onze tripartiete aanpak. De kracht van ons format zit in de samenwerking tussen drie partijen: gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs. Het was dan ook onze wens om ook dit aspect in de nieuwe huisstijl terug te laten komen.
In het beeldmerk is daarom een halve zon verwerkt die tot stand is gekomen uit drie pijlen die samen wijzen naar Stichting Urgente Noden.

Aanvullende kleuren

Foto: Susan Ogan

De kleuren van het bestaande beeldmerk passen prima bij onze identiteit. Rood staat enerzijds voor nood en snelheid wat past bij ‘urgentie’ en bij onzekernwaarde ‘slagvaardig willen zijn’, maar rood staat ook voor naastenliefde, verlangen en passie. Woorden die prima passen bij onze kernwaarde ‘betrokkenheid’. De kleur geel staat voor zonnig, hoopgevend en samenwerking. Ook dat sluit mooi aan bij wat wij willen uitstralen. Besloten is om deze kleuren terug te laten komen in het nieuwe logo en beeldmerk.
Aan de primaire huisstijlkleuren zijn ondersteunende kleuren toegevoegd die we kunnen gebruiken in bijvoorbeeld folders. Deze kleuren zijn gehaald uit een foto genomen door Susan Ogan van een zonsopgang. Het gaat om de kleuren terracotta (oranjetint) en petrol blauw. Oranje staat voor enthousiasme, vriendelijkheid en succes. En blauw voor welvaart, rust, veiligheid, toewijding, betrouwbaarheid.

Voor algemeen gebruik

We hebben het nieuwe beeldmerk en logo zo ontworpen dat nieuwe noodhulpbureaus hiervan gebruik kunnen maken, als zij dat willen. De nadruk ligt op de woorden Stichting Urgente Noden en de geografische aanduiding is te veranderen van Nederland in een lokale naam. Nieuwe bureaus kunnen het logo zonder al te veel rompslomp in gebruik nemen, dat scheelt weer in de opstartkosten. Door meer eenheid aan te brengen, zal dit bovendien ten goede komen aan onze naamsbekendheid en herkenbaarheid. En zoals we allemaal wel weten: bekend maakt bemind!

Introductie

Op 16 juni is de nieuwe huisstijl gepresenteerd aan het bestuur en de medewerkers van SUN Nederland. Het beeldmerk en logo waren afgebeeld op een feestelijke taart. Ook hebben we de organisatie Bedrukken.nl bereid gevonden ons eerste item met ons nieuwe logo gedeeltelijk te sponsoren. Zij hebben ons logo gedrukt op een tas waarmee we in Nederland op pad kunnen (om het werk van SUN-noodhulpbureaus mogelijk te maken). De huisstijl zal langzaamaan op alle huisstijldragers worden doorgevoerd en ook onder de bestaande noodhulpbureaus worden verspreid.

Wat vindt u van onze nieuwe huisstijl? Laat het vooral weten via info@sunnederland.nl
Onder de inzenders verloten we een heuse SUN Nederland-tas!