Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nieuwe bestuursleden gezocht – De vacatures zijn inmiddels ingevuld

SUN Nederland zoekt twee nieuwe bestuursleden vanaf januari 2023

Over SUN Nederland

Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland) is de landelijke ontwikkelorganisatie voor de opzet van SUN-noodhulpbureaus in Nederland. Op dit moment zijn er 26 lokale SUN-noodhulpbureaus die in ruim 100 gemeenten noodhulp geven aan mensen die financiële problemen hebben en daardoor urgente noden ervaren. De noodhulp is heel uiteenlopend en verschilt per aanvraag: woninginrichting, voedsel, kleding, medicijnen, een laptop, enz. Omdat SUN Nederland vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn, streven wij naar een landelijk dekkend netwerk van zelfstandige SUN-noodhulpbureaus. Een SUN-noodhulpbureau is altijd een samenwerking met gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven en particuliere initiatieven).

SUN Nederland kent een rijke traditie die terug gaat tot 1914 en is lid van de vereniging van vermogensfondsen en corporate foundations: de FIN. Meer informatie over onze geschiedenis, werkwijze en een overzicht van alle noodhulpbureaus is te vinden op onze website: www.sunnederland.nl

Algemeen

Vanwege het eindigen van de statutaire termijn van twee van onze bestuursleden zoeken we aanvulling van ons algemeen bestuur. Het bestuur van SUN Nederland bestaat momenteel uit acht bestuursleden. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar (in Hilversum of Utrecht). Bestuurslidmaatschap van SUN Nederland is onbezoldigd, met uitzondering van het dagelijks bestuur (voorzitter en penningmeester) die een maandelijkse vrijwilligersvergoeding ontvangen. De tijdsinvestering voor algemeen bestuursleden wisselt en is afhankelijk van hun portefeuille, wij gaan uit van gemiddeld 4 uur per maand.
SUN Nederland heeft een directeur en 5 medewerkers in loondienst conform CAO Sociaal Werk en werkt verder met een flexibele schil van zzp’ers.

Wie zoeken wij?

Betrokken sympathieke bestuurders met:

  • affiniteit met de doelstelling van SUN Nederland;
  • ervaring in de rol van bestuurslid;
  • enige kennis van/ervaring met thema’s als armoede, schulden en urgente noden en inzicht in samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen;
  • eventueel kennis van vermogensfondsen en fondsenwerving;
  • een actief netwerk op landelijk niveau in het sociale domein en/of gemeenten en hun kennis willen inzetten voor SUN Nederland;
  • plezier in overleg met mensen treden en beschikken over tijd om SUN Nederland in overleg met andere stakeholders te vertegenwoordigen;
  • interesse om deel te willen uitmaken van een collegiaal bestuur waarmee we SUN Nederland in een nieuwe fase van ontwikkeling brengen;
  • affiniteit met de rol als klankbord voor de directeur.

Bij de selectie houden we rekening met de huidige samenstelling van en aanwezige expertise binnen het bestuur. Vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een migrantenachtergrond worden expliciet uitgenodigd te reageren.

Procedure

SUN Nederland hoopt de nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen vanaf januari 2023. Bent u geïnteresseerd stuur dan voor 9 december 2022 een motivatiebrief en CV aan SUN Nederland ter attentie van Hans Spigt (voorzitter bestuur) via info@sunnederland.nl onder vermelding van “sollicitatie bestuur”. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze directeur, Nathalie Boerebach, 06-513 879 89 of N.Boerebach@sunnederland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.