Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nieuw! SUN Nissewaard

Een korte introductie:
Mijn naam is Dirk van der Schaaf, ik ben voorzitter van SUN Nissewaard. De stichting is recent opgericht op 7 december 2020 en is actief binnen de gemeente Nissewaard op het eiland Voorne-Putten. Op dit moment moeten de laatste formaliteiten nog worden afgerond om echt te kunnen starten, we verwachten in januari 2021 echt actief te kunnen zijn.

Kan je iets vertellen over de totstandkoming van SUN Nissewaard?

Omdat de gemeente van mening was dat een SUN-noodhulpbureau misschien een goede aanvulling was op het voorzieningenpakket in Nissewaard gaf de gemeente SUN Nederland opdracht om een draagvlakonderzoek te doen. Uit dit draagvlakonderzoek bleek dat een SUN-noodhulpbureau inderdaad een welkome aanvulling zou zijn. Het college besloot daarom vervolgens om de voorbereidingskosten voor haar rekening te nemen, de werkkosten te vergoeden en na oprichting een coördinator voor 8 uren per week ter beschikking te stellen.

Een voorbereidingsgroep bestaande uit 9 personen is medio 2020 aan de slag gegaan en heeft de werkzaamheden verricht om daadwerkelijk het noodhulpbureau op te richten. Door de coronamaatregelen was het helaas alleen mogelijk om digitaal te vergaderen. Onder voorzitterschap van de directeur van SUN Nederland heeft deze voorbereidingsgroep er de schouders onder gezet. Binnen enkele maanden hebben we de nodige stukken geschreven en vastgesteld, is er een bestuur gevormd en hebben we een coördinator geworven. Inmiddels is de Stichting Urgente Noden Nissewaard een feit. Dit kon alleen maar dankzij de inzet van de deelnemers in de voorbereidingsgroep, SUN Nederland en de grote medewerking van de gemeente, met speciale dank aan de wethouders Wouter Struijk (Armoedebeleid) en Leon Soeterbroek (Zorg en Welzijn). Zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft de gemeente zich ingespannen om in Nissewaard een noodhulpbureau op te richten. In het hele proces om tot deze oprichting te komen heb ik steeds een groot enthousiasme geproefd bij de mensen die zich hier mee bezig hielden. Iedereen was overtuigd van nut en noodzaak om deze stichting op te richten.

Kan je vertellen waarom jij denkt dat deze SUN van toegevoegde waarde is voor mensen met urgente noden in het werkgebied? SUN kan beslist van toegevoegde waarde zijn in Nissewaard. Ik heb destijds als wethouder -belast met het armoedebeleid- zelf gezien dat er af en toe mensen waren die ondersteuning nodig hadden en niet adequaat geholpen konden worden omdat de gemeente zich aan (veelal haar eigen) regeltjes moest houden. Dan is het goed wanneer er een organisatie als SUN is die werkt zonder teveel bindende regels om mensen snel en adequaat te helpen, zodat de hulpverlening daarna nog beter in staat is om de juiste zorg te bieden.

Wanneer is SUN Nissewaard voor jou succesvol?

SUN Nissewaard zal voor mij een succes zijn als we veel mensen kunnen helpen om weer volledig mee te kunnen doen in de maatschappij. En wanneer SUN Nissewaard in staat is om hulpverlenende instanties te bewegen tot verbetering van het voorzieningenpakket, waardoor veel van de werkzaamheden van ons noodhulpbureau in de reguliere ondersteuningspakketten van de overheid en organisaties worden ondergebracht.

De foto
Bij het item staat een historische foto van een historisch moment: de wethouders Wouter Struijk en Leon Soeterboek namens de Gemeente Nissewaard en drie bestuursleden van SUN Nissewaard Dirk van der Schaaf, Sylvia Broekmeulen en Ralph Ebbers ondertekenen geheel coronaproof het samenwerkingsconvenant tussen SUN en de gemeente.
SUN Nissewaard is een feit, alle inwoners met urgente noden kunnen er binnenkort via een hulp- of dienstverlener een aanvraag tot ondersteuning indienen.
– foto: Peter de Jong –