Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nieuw: Kennisdocument Mondzorg

Om de toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen te verbeteren heeft SUN Nederland een Kennisdocument Mondzorg opgesteld. Door een gezamenlijk kenniskader op te bouwen, beogen we meer begrip voor en bewustzijn van mondzorgproblematiek vanwege financiële redenen te realiseren.

Een goede mondgezondheid is niet alleen belangrijk voor de mondzorg en algehele gezondheid, maar ook van groot belang voor participatie en een gevoel van welbevinden. In 2023 zien we vanuit het Datadashboard Urgente Noden nog steeds een toename in het aantal aanvragen voor mondzorg (zowel in aantallen als in bedragen). Ook vanuit het Rijk is men bezig om de toegang tot mondzorg voor kwetsbare groepen te verbeteren door middel van verder onderzoek en het opstarten van pilots in gemeenten.

Belang van mondzorg

In het Kennisdocument Mondzorg vindt u actuele informatie, ervaringen en aanbevelingen. Denk aan een uitgebreide beschrijving van het probleem, wat zijn negatieve effecten van een slecht gebit en wat zijn oorzaken van uit- of afstel van een tandartsbezoek? En wie gaan vanwege financiële redenen niet naar de tandarts? Daarnaast treft u informatie en ervaringen van noodhulpbureaus, wat het landelijke en gemeentelijke beleid is en wat voor maatschappelijke initiatieven er op het gebied van mondzorg zijn. Tot slot doet SUN Nederland een aantal aanbevelingen aan de verschillende betrokken partijen.

Inspiratiedocument voor noodhulpbureaus

Naast dit Kennisdocument is er speciaal voor noodhulpbureaus een intern Inspiratiedocument opgesteld. In dit laatste document worden allerlei ideeën en tips uitgewisseld om lokaal een rol te spelen (voor zover noodhulpbureaus dit al niet doen) en bij te dragen aan een betere toegang tot mondzorg voor financieel kwetsbare groepen.

Kennisdocument opvraagbaar

U kunt het Kennisdocument Mondzorg bij SUN Nederland opvragen en verder verspreiden naar personen waarvan u denkt dat ook zij een rol kunnen spelen bij het toegankelijker maken van mondzorg. Stuur een mail met uw contactgegevens naar info@sunnederland.nl onder vermelding van “Graag ontvang ik het Kennisdocument Mondzorg”.

SUN Nederland zal in de toekomst meer Kennisdocumenten rondom uiteenlopende onderwerpen opstellen.