Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nadere kennismaking Priscilla van der Perk

Nadat zij terugkwam van een reis door het Midden-Oosten is per 1 februari van dit jaar de 30-jarige Priscilla van der Perk begonnen bij SUN Nederland. Als projectmedewerker ondersteunt zij de kwartiermakers bij het oprichten van nieuwe SUN-noodhulpbureaus. Priscilla is geboren in Papendrecht in de omgeving van Rotterdam. Tijdens haar studie woonde zij zeven jaar in Utrecht en inmiddels alweer vier jaar in Amersfoort.

Priscilla heeft eerder gewerkt als redacteur van een website voor juristen en beleidsmakers en als freelance journalist. Ook is ze secretaris geweest van onder meer YWCA Nederland; een organisatie die zich inzet voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. Daarnaast heeft ze vaak evenementen georganiseerd. Schrijven en redigeren is haar grote passie. Verder doet Priscilla aan moderne dans en is ze graag op een festival te vinden.

“Armoede in Nederland: Dat moet toch eigenlijk niet kunnen!”

Tijdens haar reizen door het buitenland heeft Priscilla veel armoede gezien. Het grijpt haar aan dat er ook in Nederland de afgelopen jaren een sterke toename is van het aantal mensen met urgente noden. Eén op de zes scholen is op dit moment bijvoorbeeld genoodzaakt mee te doen met de actie van het Jeugd Educatiefonds en het Rode Kruis voor gratis maaltijden op scholen. “Dat moet toch eigenlijk niet kunnen in Nederland.”
Op haar laatste reis door het Midden-Oosten, besloot ze dat ze in plaats van over mensen met urgente noden te schrijven zich liever voor hen wil inzetten door te werken voor een organisatie als SUN Nederland. “Soms ‘scoort’ een verhaal niet, wordt het niet door de media opgepakt, maar dat betekent niet dat zo’n verhaal er niet doe doet. Juist niet!”

Ondersteuning kwartiermakers

Priscilla ondersteunt de vier kwartiermakers van SUN Nederland bij hun werkzaamheden. Zij doet deskresearch voor nieuw op te richten noodhulpbureaus. Daarnaast notuleert zij vergaderingen, redigeert stukken, voert administratieve taken uit en brengt structuur aan in de werkprocessen.

Professionaliteit als meerwaarde

“Wat ik zo goed vind aan SUN Nederland is dat deze is voortgekomen uit een lange traditie van noodhulp en voortbouwt op kennis die in de afgelopen decennia is opgedaan. De stichting heeft een professionele werkwijze en is daarbij ook een spil in het netwerk van organisaties die zich inzetten om armoede, schulden en urgente noden in Nederland tegen te gaan. Daar wil ik me graag voor inzetten.”