Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Nadere kennismaking met John Wildenberg

Is je schuld je eigen schuld?

“Toen ik 12 jaar geleden als maatschappelijk werker het werkveld binnenstapte, was ‘zelfredzaamheid’ het adagium. Ik zag echter hoe mensen ten onder gingen, als er geen hand naar hen werd uitgestoken. Vaak lukte het namelijk niet om alleen uit de schulden te komen. Hoe zelfredzaam ook; we moeten elkaar helpen.” Aan het woord is John Wildenberg. Per 1 mei 2024 is hij bij ons aan de slag gegaan als nieuwe projectleider Jongvolwassenen.

Als maatschappij beseffen we ons gelukkig steeds meer dat ongeluk ons allemaal kan overkomen. Ongeluk zit in een klein hoekje of staat je al op te wachten op het moment dat je de eerste keer in je wiegje wordt gelegd.” Zelf is John geboren en getogen in de gemeente Eindhoven. Op dit moment is hij 37 jaar, getrouwd en trotse vader van twee kinderen. Zijn carrière begon hij als sportinstructeur in de judoschool waar hij van kinds af aan kwam. Door zijn stage in een TBS-kliniek kreeg hij interesse voor sociaal werk en volgde hij de HBO-opleiding Social Work. Daarna behaalde hij zijn masterdiploma aan de Faculteit Sociale Wetenschappen met het afstudeeronderwerp Jeugdstudies.

Jongvolwassenen en hun bestaanszekerheid

“Jongvolwassenen hebben iets bijzonders: ze zijn soms naïef of zoeken de grenzen op, ze experimenteren en leren, krijgen veel verantwoordelijkheid, maar als het fout gaat, is er niet altijd een tweede kans. Voor jongvolwassenen betekent dat, verstrikt raken in het web van bestaansonzekerheid en kansenongelijkheid. De psychosociale gevolgen blokkeren een kansrijke ontwikkeling; een zorgeloze toekomst. Politieke maatregelen hebben de laatste jaren gezorgd voor een kleine kanteling van het aantal mensen in een financieel kansloze situatie, maar wie bleken er niet of nauwelijks bereikt? Inderdaad, de jongvolwassenen. Onze toekomst!”

Focus verlegd naar financiële hulpverlening en preventie

Vanaf 2013 is John actief in het sociaal domein. In eerste instantie door risicojongeren te motiveren en te begeleiden. Later ook als multi-systeemtherapeut in de gespecialiseerde GGZ. Na de geboorte van zijn tweede kind heeft hij de focus verlegd naar financiële hulpverlening richting financiële preventie. Hij wilde voorkomen dat jongeren door een gebrek aan voorlichting, netwerk en vaardigheden hetzelfde pad gingen bewandelen als de volwassenen die hij trof in de maatschappelijke opvang. In dat kader heeft hij “de Schuldenescaperoom” ontwikkeld; een voorlichtingsspel dat aansluit bij de leefwereld van jongeren en recht doet aan de noodzaak om het taboe over geldzorgen te doorbreken. In 2020 is John door de achterban van de NVVK verkozen tot Schuldhulpverlener van het jaar. In 2022 ging hij aan de slag als docent en ontwikkelaar van de nieuwe HBO-opleiding Sociaal Financiële dienstverlening bij de Hogeschool Utrecht. “De opleiding staat. Vandaar mijn wens om mijn kennis, expertise en netwerk in te zetten voor deze nieuwe, bijzondere uitdaging bij SUN Nederland.”

SUN-aanbod verrijken

Bij SUN Nederland gaan wij in kaart brengen op welke manier we jongvolwassenen die te maken krijgen met urgente noden een uitweg kunnen bieden. Wij willen hen een nieuw perspectief bieden, weg van het web van bestaansonzekerheid en kansenongelijkheid. De uitkomsten van dit project vormen hopelijk de basis voor het verder verrijken van het aanbod aan jongvolwassenen bij geïnteresseerde SUN-noodhulpbureaus. “Ik hou mensen graag op de hoogte van de voortgang van het project en ga graag met iedereen in gesprek die ideeën of signalen heeft die voor het project van belang zijn. Stuur vooral een mail naar:  j.wildenberg@sunnederland.nl.”