Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

MAAK JIJ GEMEENTEN ENTHOUSIAST VOOR SUN-NOODHULPBUREAUS?

Vacature kwartiermaker Regio Oost-Noord

28 – 32 uur per week

Bij voorkeur per 1 september 2022

Wegens vertrek van onze kwartiermaker in Oost-Noord Nederland zijn wij op zoek naar een opvolger die het belang van financiële en materiële noodhulp voor het voetlicht kan brengen in de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. De nadruk van de werkzaamheden zal liggen op Gelderland en Overijssel, omdat de overige provincies vallen onder de dekking van de provinciale noodhulpbureaus SUN Friesland en SUN Groningen-Drenthe. Ben jij of ken jij deze enthousiaste, sociale professional waar SUN Nederland naar op zoek is? Laat het ons dan uiterlijk 17 juli 2022 weten!

De activiteiten van SUN Nederland en de SUN-noodhulpbureaus

Op dit moment zijn er 26 noodhulpbureaus die in ruim 100 gemeenten noodhulp geven aan mensen die financiële problemen hebben en daardoor urgente noden ervaren. Ondanks alle voorzieningen die Nederland rijk is, hebben sommige mensen toch urgente financiële problemen. Deze mensen kunnen via dienst- en hulpverleners noodhulp aanvragen bij een Stichting Urgente Noden (SUN)-noodhulpbureau. De geboden noodhulp is heel uiteenlopend en verschilt per aanvraag: woninginrichting, voedsel, kleding, medicijnen, een laptop, enz. SUN Nederland is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus en brengt het SUN-format van publiek-private samenwerking lokaal tot stand. Wij zorgen er samen met gemeenten, donateurs, dienst- en hulpverleners voor dat mensen niet tussen wal en schip hoeven te raken. Met een gift of een renteloze lening voorkomen SUN-noodhulpbureaus veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat deze werkt als vangnet of springplank voor personen met urgente noden. SUN Nederland kent een rijke traditie die teruggaat tot 1914 en is lid van de vereniging van vermogensfondsen: de FIN. Meer informatie over onze geschiedenis en werkwijze is te vinden op onze website: www.sunnederland.nl

SUN Nederland heeft hiernaast de volgende kernactiviteiten:

 • het inbrengen van expertise op het terrein van urgente noden, armoede en schulden binnen klankbordgroepen, platforms, discussies, enz.;
 • het (politiek) agenderen van urgente noden;
 • het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg tussen partijen die een rol spelen bij het vraagstuk rondom urgente noden, armoede en schulden;
 • het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen;
 • het organiseren van situationele samenwerking, projecten, pilots en experimenten met samenwerkingspartners.

Tandemteams en samenwerking met Sterk uit Armoede

SUN Nederland heeft als ambitie dat noodhulp landelijk dekkend is, omdat noodhulp wat ons betreft niet van toeval mag afhangen. Om die reden heeft SUN Nederland voor een driejarig traject in de periode 2022-2025 vier Tandemteams in dienst genomen die ieder in een eigen regio ervoor gaan zorgen dat het aantal gemeenten in Nederland dat is aangesloten bij een noodhulpbureau stijgt. Een Tandemteam bestaat uit een kwartiermaker (28- 32 uur per week) die de ‘systeemwereld’ goed kent, gekoppeld aan een ervaringswerker (16 uur per week) van de organisatie Sterk uit Armoede die de ‘leefwereld’ vertegenwoordigt. Sterk uit Armoede is de ‘emancipatiebeweging’ van, voor en door de mensen in armoede. Als duo zullen de Tandemteams alle kansen verkennen die er zijn om in hun werkgebied de dekking door noodhulpbureaus te vergroten en als afgeleide daarvan om het beleid gericht op het voorkomen en bestrijden van urgente noden, armoede en schulden te verbeteren. Het Tandemteam maakt voor de betreffende regio een plan van aanpak en zorgt voor de uitvoering hiervan.

Wat ga je als kwartiermaker Regio Oost-Noord doen?

De kwartiermaker is binnen dit Tandemteam verantwoordelijk voor:

 • Het benaderen van alle gemeenten die zich bevinden in het werkgebied maar waar nog geen noodhulpbureau actief is, om te verkennen of er animo is voor een SUN-noodhulpbureau.
 • Het uitvoeren van een draagvlakonderzoek binnen gemeenten die belangstelling hebben voor oprichting van een SUN-noodhulpbureau;
 • Indien uit de verkenning komt dat er sprake is van voldoende draagvlak het daadwerkelijk oprichten van een SUN-noodhulpbureau op basis van ons format. Vanzelfsprekend in overleg of samenwerking met de bestaande noodhulpbureaus in de regio.
 • Als afgeleide ervan verkennen met welk aanbod de gemeente geholpen zou zijn om het beleid op het terrein van voorkomen of bestrijden van urgente noden, armoede en schulden te verbeteren.
 • Ondersteuning bij het onderzoek naar de effectiviteit en impact van giften en renteloze leningen van noodhulpbureaus in samenwerking met en onder supervisie van onderzoekers van de Vrije Universiteit.
 • In kaart brengen van ‘good practices’ en nieuwe trends die landelijk navolging verdienen en ondersteunen bij het ontsluiten van deze informatie in een menukaart voor gemeenten, maatschappelijke organisaties, fondsen en andere geïnteresseerden.
 • Relatiemanagement, het afleggen van werkbezoeken en het bijwonen van bijeenkomsten in de regio.
 • Bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling van SUN Nederland als landelijke organisatie.

De kwartiermaker voert verder alle werkzaamheden uit die voortvloeien uit bovengenoemde punten en ondersteunend zijn aan de andere kernactiviteiten van SUN Nederland.

Plaats in de organisatie

Het werk kan deels vanuit huis en/of de regio worden uitgevoerd, maar vergt ook de nodige werkbezoeken in het land en vergaderingen op kantoor bij SUN Nederland in Hilversum.
De Tandemteams worden ondersteund door een projectleider van SUN Nederland.  De Tandempartner heeft een gelijkwaardige positie als collega, gezamenlijk worden de Tandemteams begeleid met intervisie om het beste uit deze samenwerking te kunnen halen.

Jouw profiel

 • Relevante kennis over de thema’s en de keten rondom urgente noden, armoede en schulden en/of het sociale domein;
 • De weg weten in ‘gemeenteland’;
 • Netwerker met een relevant netwerk in de regio;
 • De meerwaarde inzien van en plezier hebben in het werken met ervaringswerkers;
 • Een enthousiaste ondernemende houding en ervaring met projectmatig werken;
 • Een flexibele inslag en creativiteit;
 • Gevoel voor publiek-private samenwerking en bestuurlijke verhoudingen;
 • In gang zetten, overzicht houden en coördineren van verschillende activiteiten op verschillende locaties in verschillende fases van ontwikkeling bij oprichting van een noodhulpbureau;
 • Ervaring met het bijhouden van gegevens in een CRM-systeem is een pré;
 • Kunnen omgaan met het werken met collega’s op afstand en de bereidheid met eigen auto te reizen binnen Nederland;
 • Woont bij voorkeur in de provincie Gelderland of Overijssel, (eventueel Drenthe, Groningen of Friesland);
 • HBO of WO werk- en denkniveau.

Wat krijg je ervoor terug?

 • De unieke kans om bij te dragen aan een sluitend vangnet voor mensen met urgente noden in Nederland;
 • De kans om met jouw visie, netwerk en kennis op het brede terrein van urgente noden, armoede en schulden een relevante bijdrage te leveren door het helpen oprichten of uitbreiden van SUN-noodhulpbureaus. En het helpen realiseren van andere concrete doelen van SUN Nederland om op die manier een positieve impact te hebben op het leven van mensen met urgente noden;
 • Samenwerking in een Tandemteam met een ervaringswerker;
 • Werken met een team van enthousiaste collega’s en een betrokken bestuur bij een stichting met een prachtige voorgeschiedenis en staat van dienst;
 • Werken in een interessant werkveld, waar je hulp- en dienstverleners, gemeenten en donateurs verder helpt met het bereiken van hun doelen;
 • Een functie die veel ruimte laat voor zelfstandigheid en creativiteit, het ontwikkelen van jezelf en nieuwe ideeën en de kans biedt om veel van en met elkaar te leren;
 • Inschaling in schaal 9 of 10 CAO Sociaal Werk afhankelijk van leeftijd en ervaring. SUN Nederland volgt de CAO Sociaal Werk;
 • De aanstelling is voor 1 jaar, met de intentie deze daarna te verlengen met een jaarcontract;
 • Thuiswerkvergoeding, laptop, zakelijke telefoon en kilometervergoeding.

Draag jij het werk van SUN Nederland een warm hart toe? Lijkt het je zinvol om een positieve impact te hebben op het leven van mensen met urgente noden in Nederland en werk je graag samen? Reageer dan snel!

Procedure

De werving start 27 juni en sluit op 17 juli 2022. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 21 en 22 juli en de tweede ronde op 26 juli;  reserveer deze data alvast in jouw agenda! Geïnteresseerden wordt gevraagd een motivatiebrief en CV (met daarin ook eventuele links naar projecten, filmpjes of producten die jij hebt gerealiseerd) te sturen naar SUN Nederland via info@sunnederland.nl onder vermelding van Vacature kwartiermaker regio Oost-Noord. SUN Nederland wil graag de mogelijkheid krijgen om referenten te spreken.

Vragen over deze vacature kunnen telefonisch gesteld worden aan Hannie van Baren (projectleider SUN Nederland) via 06-59912376.
Kijk op www.sunnederland.nl voor meer informatie over onze organisatie en werkwijze.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stelt SUN Nederland niet op prijs.