Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Lobby succesvol: gratis menstruatieproducten

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om gratis menstruatieproducten beschikbaar te stellen voor mensen met lage inkomens in alle gemeenten van Nederland. Dit alles naar aanleiding van het manifest ‘menstruatie-armoede’ waar SUN Nederland samen met organisaties zoals de FNV vanaf september 2021 actief op heeft ingezet.

Menstruatieproducten zijn een basisbehoefte. Uit eerder onderzoek blijkt dat een op de tien vrouwen en meisjes zich geen menstruatiemiddelen kan veroorloven. In het manifest werd de lokale politiek opgeroepen menstruatiearmoede op te nemen in het lokale armoedebeleid en te zorgen voor laagdrempelige uitgiftepunten van gratis menstruatieproducten. Door het aannemen van de motie door de Tweede Kamer moeten alle gemeenten nu menstruatieproducten beschikbaar stellen aan minima. Dat is hard nodig in deze tijd waarin mensen lastig rondkomen.

Oproep tot ruimhartige en uniforme uitvoering

De coalitie roept op tot een ruimhartige en zoveel mogelijk uniforme uitvoering. Gemeenten mogen zelf bepalen welke inkomens vallen onder hun minimabeleid. Meestal is dat rond de 120% van het bijstandsniveau. De organisaties signaleren dat de inkomensgrens voor minima heel laag is en ook huishoudens met een modaal inkomen moeilijk rondkomen. De coalitie roept dan ook op tot een ruimhartige uitvoering. Elke gemeente zou dezelfde producten toegankelijk moeten maken zodat het niet uitmaakt in welke gemeente je woont als vrouw. Ook moet er aandacht zijn voor keuzevrijheid, waarbij vrouwen en meisjes zelf kunnen beslissen welke producten ze willen gebruiken en wat het best bij hen past.

Coalitie

De coalitie van maatschappelijke organisaties bestaat uit onder meer Nationaal Fonds Kinderhulp, Alliantie Kinderarmoede, Bloody Basics, de FNV en SUN Nederland.