Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Is er draagvlak voor SUN binnen Hillegom, Lisse en Teylingen?

Hillegom, Lisse en Teylingen werken als gemeenten regionaal samen. Zij hebben SUN Nederland onlangs gevraagd om een draagvlakonderzoek uit te voeren.
Zo willen zij achterhalen of de komst van een SUN-noodhulpbureau meerwaarde heeft voor de drie gemeenten.

Draagvlakonderzoek

Tijdens het draagvlakonderzoek spreken we met sleutelfiguren uit de gemeenschap. Het accent ligt in deze regio op twee vragen: ‘Is de komst van een SUN-noodhulpbureau nodig, nuttig en wenselijk? En ook: ‘welke noodfondsen en voorzieningen zijn er al?”.
Zo beschikt de gemeente Teylingen al over een noodfonds. Gekeken moet worden of het oprichten van een SUN-noodhulpbureau meerwaarde heeft. Ook is het belangrijk dat organisaties in de gemeenten achter de komst van een SUN-noodhulpbureau staan. Pas als er voldoende bereidheid en draagvlak is om samen de handen ineen te slaan zal de komst van een noodhulpbureau het verschil gaan maken.

Gesprekspartners

Gesprekken worden gevoerd met een breed palet aan maatschappelijke organisaties zoals Vluchtelingenwerk, Welzijn, Humanitas, Schuldhulpmaatje, Maatschappelijk werk, Voedsel- en Kledingbank en uiteraard met de gemeente zelf. Alle verkregen informatie wordt meegenomen in het onderzoeksrapport. Dit rapport wordt naar verwachting in september opgeleverd aan de wethouders.

Oproep

Bent u of kent u een belangrijke gesprekspartner in de gemeente Hillegom, Lisse of Teylingen die ook graag betrokken wil zijn bij dit onderzoek of bent u geïnteresseerd als toekomstig donateur in deze regio? Neem contact op met onze kwartiermaker Marjan Volkerink via m.volkerink@sunnederland.nl of bel haar op 06-599 985 46.