Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Input Participatiewet

De Landelijke Armoedecoalitie levert input voor het Kamerdebat over de herziening van de Participatiewet op 14 mei 2024. SUN Nederland is aangesloten bij de Armoedecoalitie en onderstreept de oproep.

Begeleiding stevig verankeren

Actuele cijfers laten zien dat de krimp van de bijstand stagneert. Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) constateert in de Jaarrapportage Werk & Inkomen dat voor de uitstroom naar werk aandacht en begeleiding nodig is en dat is wat werkgevers – ook gezien huidige personeelstekorten – niet (kunnen) bieden. Wat de Armoedecoalitie betreft mag het bieden van begeleiding stevig in de nieuwe Participatiewet worden verankerd.

Gevangen in de participatiewet

Foto: Pexels.com

Voor mensen (met een beperking) die slechts enkele uren kunnen werken loont werken nu nauwelijks. Het is bijna onmogelijk om je uit de uitkering te werken. Stel, iemand werkt wekelijks 12 uur (een voltijdse werkweek naar vermogen) tegen het wettelijk minimumloon. Dan komt dit neer op maandelijks 80 euro bovenop de bijstandsuitkering. Dit is bitter weinig en dus kiezen velen noodgedwongen – ondanks de sociale en maatschappelijke waarden van betaald werk – voor vrijwilligerswerk. Dat loont meer vanwege de onbelaste vrijwilligersvergoeding.
Dan is er een groep burgers in de Participatiewet die helemaal niet kan werken vanwege hun aandoening. Ook zij zitten klem vanwege een te laag inkomen. En er is een groep die parttime aan het werk wil en kan, maar dit niet doet vanwege het risico op het kwijtraken van toeslagen en regelingen. Ook hier zit men gevangen in de wet. Een onwenselijke situatie voor burgers en de samenleving.

Drie opgaven voor verandering

Om hier verandering in aan te brengen doen de organisaties aangesloten bij de Landelijke Armoedecoalitie concrete aanbevelingen op drie punten:

  1. Vergroot stabiel en betrouwbaar inkomen
  2. Vergroot het bereik van regelingen
  3. Vergroot kansen op uitstroom naar werk

De Landelijke Armoedecoalitie pleit er daarbij opnieuw voor de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum met urgentie uit te voeren .

Lees meer over de drie opgaven in de brief van de Landelijke Armoedecoalitie.

Armoedecoalitie