Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Ieder kind een Kansrijke Start!

De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte van een kind blijkt een belangrijke voorspeller van zowel de fysieke, mentale als sociale situatie op latere leeftijd. Omdat alles rondom de start van een kind zo’n enorme invloed heeft, is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS het actieprogramma Kansrijke Start gestart. Doel is om in gemeenten lokale coalities te vormen die ouders in kwetsbare situaties ondersteunen, zodat ook hun kinderen een kansrijke start krijgen. SUN-noodhulpbureaus kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Foto: Pixabay Family 2610205__340

Postcode misschien belangrijker dan erfelijke code

Uit registratie blijkt dat er in een achterstandswijk meer risico is op babysterfte. Ook worden daar meer kinderen te vroeg of met een laag gewicht geboren. Kinderen die in de eerste 1.000 dagen van hun leven bovendien te maken hebben met stress, slechte voeding, rook, drank, drugs of mishandeling beginnen met een achterstand. Het leven in armoede, met schulden of urgente noden is zo’n stressfactor die een gezonde ontwikkeling in de weg kan staan.

Coalities binnen een gemeente

Een coalitie Kansrijke Start is een samenwerking binnen gemeenten tussen partijen uit het medisch, sociaal domein en ervaringsdeskundigen:

  • professionals uit het medische domein (o.a. verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg, huisartsen en volwassenen GGZ),
  • professionals uit het sociale domein: jeugdgezondheidszorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk & inkomen,
  • vrijwilligers(organisaties) zoals Homestart, mamacafé of steunouders
  • ouders zelf (ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen of mensen met ervaringskennis).

Signalering en ondersteuning voor, tijdens en na geboorte

Het programma kent drie actielijnen. Met acties vóór de geboorte wil men dat meer ouders goed voorbereid starten met hun zwangerschap en er minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen. Tijdens de zwangerschap zijn de acties gericht op het beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) ouders en het eerder bieden van de juiste hulp. Met acties na de geboorte wil men ouders beter toerusten voor het ouderschap en de opvoeding, zodat minder baby’s en jonge kinderen uit huis of onder toezicht worden geplaatst.

Verbinding Kansrijke Start, SUN Nederland en de noodhulpbureaus

Voor (aanstaande) ouders die in financiële nood komen, kan het zeer relevant zijn om via hun hulp-/dienstverlener een aanvraag te doen bij hun SUN-noodhulpbureau.  Daarom hebben Kansrijke Start en SUN Nederland in 2022 de handen ineen geslagen om de onderlinge bekendheid over en weer te vergroten onder hulp- en dienstverleners en de noodhulpbureaus in Nederland.