Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe is het nu met SUN Weert?

Een korte introductie:

Aan het woord is voorzitter Ger Verstegen van SUN Weert. SUN Weert is in maart 2020 van start gegaan. SUN Weert is in 2020 na een aanloopperiode van bijna drie jaar opgericht. Het eerste zaadje voor een eigen afdeling van SUN in Weert werd in 2017 geplant na een kennismaking tussen SUN Nederland en de gemeente Weert. Er ontstond een klik omdat de doelstelling van SUN prima paste in de zienswijze van de gemeente om inwoners die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van SUN Weert?

Nadat SUNN in een draagvlakonderzoek onderzocht had of er in Weert behoefte was aan een dergelijke voorziening en er ook ondersteuning vanuit de maatschappij zou worden geboden, heeft het gemeentebestuur in 2019 besloten om onze stichting te ondersteunen door voor een aantal jaren de personeelskosten voor een parttime coördinator en bureaukosten te betalen. Nadat onze bestuur was samengesteld, de coördinator was geworven en de formaliteiten voor het oprichten van een ANBI-erkende stichting waren vervuld konden we begin 2020 aan de slag.

Op dat moment was het binnenhalen van donaties en het verkrijgen van bekendheid van de doelstelling en werkwijze onze stichting het belangrijkste doel dat we ons hadden gesteld. Met het eerste werden we geholpen door SUN Nederland, die het mogelijk maakte dat we van een aantal landelijke fondsen een aanzienlijk bedrag beschikbaar kregen om aan een groot deel van de vragen van inwoners in financiële nood te kunnen beantwoorden.

Als je terugkijkt op dit jaar, wat voert dan de boventoon?

Al heel snel werden ook wij geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. Door de eerste lockdown was het niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Op die manier wilden we namelijk hulpverlenende instanties informeren over het bestaan van SUN Weert en ook donateurs over SUN Weert vertellen. Helaas was dit niet mogelijk, maar via de bekende mond-tot-mondreclame wist men ons erg goed te vinden.

Wanneer is SUN Weert voor jou succesvol?

2021 zal vooral in het teken staan van het verder vergroten van de bekendheid van SUN Weert en het werven van nieuwe fondsen en donateurs. Op die manier moeten we voldoende financiële middelen beschikbaar krijgen om ook in dit jaar inwoners van Weert te helpen met een financieel “zetje in de rug,” zodat zij geholpen worden om hun leven weer op de rit te krijgen. Over ons werk stond recent een artikel in dagblad De Limburger waarin meer uitleg staat over de manier waarop wij werken.

Eenmalige steun voor acute nood. Wie acuut geld, spullen of eten nodig heeft, kan sinds dit jaar in Weert terecht bij het noodloket van stichting Urgente Noden. Het is de eerste en enige plek in Limburg waar mensen snel financiële hulp krijgen. „Het was óf dood, óf hulp zoeken.”

Lees verder De Limburger, januari 2021