Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Goed nieuws: binnenkort weer drie extra Sociale Leenfondsen!

SUN Nederland en Fred Foundation zijn in 2020 een samenwerking aangegaan. Hierdoor kunnen er drie nieuwe Sociale Leenfondsen van start bij SUN Twente, SUN Lekstroom en Sociale Fondsen Den Haag.

Wat is een Sociaal Leenfonds?
Een SUN Sociaal Leenfonds is een laagdrempelig fonds, waar hulpverleners een renteloze lening kunnen aanvragen voor hun cliënten met urgente noden. Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als bij een gift van een SUN-noodhulpbureau: er moet sprake zijn van urgentie in combinatie met perspectief.

Het doel van het Sociaal Leenfonds is om een situatie van problematische schulden en/of verder afglijden te voorkomen. De renteloze lening kan bij mensen met urgente noden een negatieve spiraal ombuigen naar een situatie met perspectief, financiële zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Bijvoorbeeld doordat zij met de lening een aantal kleinere schulden in één keer kunnen aflossen en zodoende nog maar één schuldeiser hebben (SUN). Een renteloze lening neemt veel stress en zorgen weg en voorkomt onnodige ophoging van kosten door rente, incasso of de deurwaarder. Ook kan men met de lening investeringen doen die zijn gericht op het behouden of vinden van een baan.

Revolverend Fonds
Alleenstaanden kunnen bij het Sociaal Leenfonds een lening krijgen tot € 1.750,- en meerpersoonshuishoudens tot € 2.500,- , zodat ook huishoudens met een minimuminkomen in 36 maanden de lening kunnen aflossen. Het gaat om een revolverend fonds, dat wil zeggen dat het fonds zichzelf weer vult bij afbetaling van de leningen waardoor weer andere mensen met urgente noden ondersteund kunnen worden.

Als gemeente ook interesse om een SUN met een Sociaal Leenfonds te starten? Laat het ons vooral weten!