Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Extra giftenbudget vluchtelingen

Diverse noodhulpbureaus hebben via SUN Nederland extra giftenbudget ontvangen voor noodhulp aan vluchtelingen: ontheemden (uit Oekraïne), statushouders en asielzoekers. Hulp- en dienstverleners kunnen specifiek voor deze doelgroepen aanvragen indienen via de website van het noodhulpbureau in hun werkgebied.

Oekraïense ontheemden, statushouders en asielzoekers

Aanvragen kunnen worden gedaan voor alle vluchtelingen die in het werkgebied van een noodhulpbureau verblijven. Het gaat dan zowel om Oekraïense ontheemden (gevluchte personen binnen de eigen regio, namelijk Europa), statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) als asielzoekers (vluchtelingen die een aanvraag of hoger beroep hebben ingediend voor een verblijfsvergunning).

Foto: Pixabay, Shinkiari – Vluchtelingenkamp

Urgentie en perspectief

Bij toekenning van de noodhulp wordt gekeken naar hoe urgent de nood is, maar ook of de gift perspectief biedt aan de vluchteling. Hierbij zullen de noodhulpbureaus ruimhartig omspringen met het begrip “urgentie”; het gaat niet alleen om urgente noodhulp maar ook om een bijdrage voor een zinvol verblijf, participatie, werk, toekomst, welbevinden en een menswaardig bestaan.
Hulp- en dienstverleners kunnen in hun aanvraag omschrijven om welke situatie het gaat en welk bedrag zij aanvragen voor welk doeleinde. Om de aanvraag goed te kunnen wegen hoort bij de aanvraag ook te staan welke stappen er al gezet zijn voordat deze aanvraag bij het noodhulpbureau gedaan werd en welke voorzieningen er eventueel al benut zijn.


Voorbeeld van mogelijke besteding giftenbudget vluchtelingen

Een wijkteam doet een aanvraag voor een Oekraïense vrouw (53 jaar) die zit in de particuliere opvang bij een gezin en nauwelijks Engels/Duits spreekt. Dat belemmert de communicatie met het gezin waar zij verblijft. Ze wil het liefst zo zelfstandig mogelijk participeren en ze wil ook graag aan het werk. Oekraïense vluchtelingen vallen niet onder de Wet inburgering en daarmee zijn er ook geen taallessen voor hen. Mevrouw volgt het liefst Engelse taalles. Dat is voldoende voor communicatie met het gezin waar zij onderdak heeft, is voldoende om zich -tijdelijk- te redden in Nederland en geeft meer kans op werk. Bij terugkeer naar Oekraïne – wat zij heel graag wil- heeft zij hier het meeste aan. Zij heeft een geschikte cursus gevonden, maar die kost geld, wat zij niet heeft. Het noodhulpbureau kent hier een bedrag van 360,- voor toe en betaalt de factuur.


Landelijk fonds

SUN Nederland heeft -op verzoek van een landelijk fonds dat niet met naam genoemd wil worden- het budget verdeeld onder de noodhulpbureaus die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Voorafgaand aan deze donatie heeft SUN Nederland in het werkveld een quick scan gedaan naar de behoeften en naar wet- en regelgeving op het gebied van vluchtelingen en daarover een handreiking geschreven voor de noodhulpbureaus. Met dit extra giftenbudget kunnen noodhulpbureaus laagdrempelige en snelle ondersteuning bieden aan vluchtelingen die geconfronteerd worden met urgente noden in Nederland.


Tweede voorbeeld van mogelijke besteding giftenbudget vluchtelingen

Een woonbegeleider van een vluchtelingenorganisatie doet een aanvraag voor drie alleenstaande jongeren uit Eritrea die zonder familie naar Nederland zijn gevlucht en begeleid op kamers wonen. Door wat administratieve fouten bij de gemeente zitten de jongeren zonder inkomen, zodat sommigen met honger naar school gaan en zij niet goed kunnen studeren voor hun inburgeringsdiploma. De gemeente is druk bezig de fouten te herstellen en verwacht dat dit uiterlijk vier weken duurt. Het noodhulpbureau kent voor vier weken leefgeld toe.