Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Denk mee over ons jubileumjaar!

2024 is een bijzonder jaar. Het is dan namelijk 110 jaar geleden dat de rechtsvoorganger van SUN Nederland werd opgericht. Dat we met elkaar al 110 jaar urgente noden lenigen van mensen met financiële problemen is nou niet bepaald iets om feestelijk te vieren, maar het is wat ons betreft wel belangrijk om bij stil te staan. We willen graag de ideeën van onze relaties betrekken bij het geven van een passende invulling aan ons jubileum. Denkt u met ons mee?

Vooruitblik tijdens 110-jarig jubileum

In 2014 is er door SUN Nederland een prachtig boekje uitgegeven met de titel “Honderd jaar individuele noodhulp in Nederland” geschreven door onze toenmalige directeur Andries de Jong. Het boekje bevatte een terugblik van onze voorgeschiedenis en een overzicht van alle ontwikkelingen rondom noodhulp. Tijdens het komende 110-jarig jubileum willen we niet terugblikken, maar vooral vooruitblikken. We willen het onderwerp ‘urgente noden’ inhoudelijk naar de toekomst brengen en daarbij wederom de nadruk leggen op publiek-private samenwerking.

Uw ideeën?

Wat zou u passend vinden als het gaat om ons jubileum? Hoe kunnen wij het beste stil staan bij 110 jaar noodhulp, publiek-private samenwerking, filantropie en de rol van SUN Nederland? Het feit dat er al die tijd noodhulp nodig is geweest is niet iets om te ‘vieren’. Beter zou het zijn als alle inwoners van Nederland altijd voldoende inkomen zouden hebben en geen urgente noden kennen. Helaas leert de praktijk dat ondanks de vele voorzieningen die wij in Nederland hebben, er altijd mensen zullen zijn die te maken krijgen met urgente noden. In die situaties is het maar goed dat er veel noodhulpinitiatieven bestaan. Wellicht kunnen we samen met andere personen of organisaties stilstaan bij ons jubileum. Wat zijn uw ideeën hierover? Wilt u betrokken worden bij het jubileumjaar? We zijn benieuwd naar uw inbreng! Deze is van harte welkom via info@sunnederland.nl.

Onze historie samengevat

Tijdens de Eerste Wereldoorlog richten Minister Wim Treub en Koningin Wilhelmina in augustus 1914 het Koninklijk Nationaal Steun Comité (KNSC) op. Doel is de gevolgen van individuele noodsituaties snel op te pakken, lokale steuncomités te bundelen en te ondersteunen. De steuncomités zijn ook dan al een samenwerking tussen overheid en particuliere initiatieven zoals kerken en vakbonden. In 1931 geeft het Koninklijk Huis noodhulp een nieuw impuls door het omzetten van KNSC in het Nationaal Crisis Comité (NCC). Erevoorzitter wordt prinses Juliana, beschermvrouwe is koningin Wilhelmina. De hulp bestaat uit het uitdelen van goederen in natura als kleding en schoeisel (van Nederlands fabricaat). Mede om samenwerking bij nood een duurzaam karakter te geven gaat het NCC in 1936 op in het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden (NFBN). In bijna alle gemeenten komen Commissies voor Bijzondere Noden. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog zet het NFBN haar ondersteuning voort. In 1943 wordt het bestuur door de Duitse bezetter ontslagen. Na de oorlog pakt het NFBN, op verzoek van minister Willem Drees, het werk weer op. Het Koninklijk Huis blijft betrokken, maar het aantal Commissies daalt naar nog maar 220 in 1957. Op het moment dat in 1965 de Algemene Bijstandswet in werking treedt, trekt de overheid zich terug uit NFBN, omdat de verwachting is dat door deze nieuwe wet armoede door de overheid wordt uitgebannen. Het Fonds gaat dankzij legaten en donaties op bescheiden schaal door. Lokale samenwerking voor noodhulp blijft alleen nog bestaan in Amsterdam, Den Haag, Breda en Leiden. Op initiatief van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam en met steun van de Bylandtstichting (Den Haag), de Ridderlijke Duitsche Orde (Balije van Utrecht) en het Fonds DBL (Rotterdam) wordt vanaf 2004 een uitvoeringsstichting Stichting Samenwerking voor Urgente Noden voorbereid. De Stichting stimuleert wederom de werkwijze van publiek-private samenwerking en roept weer nieuwe lokale stichtingen in het leven: de noodhulpbureaus zoals we ze nu kennen. In 2012 wordt besloten de activiteiten onder te brengen bij het Nationaal Fonds, dat daartoe de naam wijzigt in Stichting Urgente Noden Nederland.