Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Datadashboard Urgente Noden krijgt vorm

Noodhulpbureaus en SUN Nederland werken aan een landelijk Datadashboard waarin hun data over noodhulp, armoede en schulden wordt verzameld. De eerste demoversie van het Datadashboard Urgente Noden (DUN) is recent opgeleverd, door de DUN-werkgroep bekeken en van commentaar voorzien. De mogelijkheden van DUN ogen veelbelovend.

Hugo Boreel, voorzitter van de werkgroep DUN: “Natuurlijk is het DUN nog work in progress maar de potentie is duidelijk. Zeer snel konden verschillende analyses gedaan worden waarbij al direct inzicht verkregen wordt in de verleende noodhulp. Ook kon de bouwer van het DUN tijdens de demonstratie gewezen worden op verbeteringen en verfijningen die in het iteratieve ontwerpproces direct meegenomen worden. Vooral de snelheid waarmee de gegevens geanalyseerd kunnen worden, en het gemak waarmee de analyses veranderd of verfijnd kunnen worden maakt het DUN tot een efficiënt middel om te bekijken wat een noodhulpbureau individueel lokaal doet en wat de noodhulpbureaus gezamenlijk in den lande doen.”

Zomer demosessies voor betrokkene

De komende zomer vindt er een aantal online bijeenkomsten plaats waarbij de demoversie DUN aan noodhulpbureaus en SUNN getoond wordt. Enerzijds om partijen goed op de hoogte te brengen van de stand van zaken maar ook om feedback te krijgen over wat duidelijker of beter kan. Het einddoel is om DUN eind 2021 te kunnen lanceren.

Als een betrokkene bij een noodhulpbureau belangstelling heeft om een demo bij te wonen dan kan contact worden opgenomen met de projectleider via lilian@ziggo.nl

De demosessies vinden plaats op 14 en 19 juli, op 10 augustus en 3 september: alle in de ochtend.

 

Werkgroep

De werkgroep DUN bestaat uit de lokale noodhulpbureaus Almere, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Lekstroom en Zwolle aangevuld met een SUNN-bestuurslid. De werkgroep betrekt met regelmaat de andere noodhulpbureaus om de ontwikkelingen terug te koppelen en te toetsen. Voorzitter van de werkgroep is Hugo Boreel, voorzitter van het noodhulpbureau FUN Haarlem. De werkgroep heeft als projectleider Lilian van Zandbrink, voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich tot haar wenden.