Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Datadashboard Urgente Noden (DUN) gereed voor gebruik door noodhulpbureaus

Met gepaste trots heeft de werkgroep DUN eind november jl. het Datadashboard Urgente Noden (DUN) opgeleverd aan alle noodhulpbureaus en SUN Nederland.
In het Datadashboard ontsluiten noodhulpbureaus en SUN Nederland gezamenlijk de data betreffende de door hen gedane giften en leningen, om zo transparant te maken wat zij lokaal en landelijk betekenen op het gebied van noodhulp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke trends er zijn op het gebied van armoede, schulden en urgente noden.

Zicht op noodhulp

Deelnemende noodhulpbureaus en SUNN kunnen het DUN gebruiken voor het maken van analyses en rapportages. De gegevens bestaan uit geanonimiseerde informatie die uit de gedane aanvragen zijn gefilterd. Met deze informatie kunnen zij dynamische online rapportages maken. En kunnen zij de eigen informatie ook spiegelen aan die van andere bureaus en het collectief.

Gebruikers kunnen DUN ook benutten in hun communicatie richting derden, bijvoorbeeld om donateurs te laten zien welk type aanvragen er zijn binnen gekomen, welke doelgroepen het betreft en om welke bedragen dat gaat.

Het DUN is al gevuld met de data van de noodhulpbureaus uit Almere, Den Haag, Friesland, Haarlem, Leiden, Lekstroom en Rheden, binnenkort volgen ook anderen. Het DUN is financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie SZW en SUN Nederland, via een aantal fondsen dat SUNN steunt om haar ambities te realiseren.

Demonstratiesessies voor geïnteresseerden

Voor belanghebbende en betrokken partijen – zoals vermogensfondsen en gemeenten – worden er online demonstratiesessies aangeboden in februari 2022. Hierbij worden niet de gegevens getoond waartoe deelnemers aan het Datadashboard wel toegang hebben, maar wordt wel duidelijk wat het Dashboard kan en in beeld brengt. Wie interesse heeft kan zich opgeven voor een online sessie via onderstaande contactlink.

Noodhulp in beeld

Het gaat om noodhulp die lokaal en regionaal door de noodhulpbureaus in tripartiete samenwerking gegeven wordt: overheden, donateurs (vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven en particulieren) en dienst- of hulpverleningsorganisaties werken samen ten behoeve van mensen in nood. Het is de bedoeling dat DUN zo ingericht wordt dat ook andere partijen die actief zijn op het terrein van armoede, schulden en urgente noden erop aan kunnen gaan aansluiten, zoals vermogensfondsen en diaconieën.

De werkgroep bestaat uit noodhulpbureaus aangevuld met een SUNN bestuurslid en heeft als projectleider Lilian van Zandbrink.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich tot haar wenden.