Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Datadashboard Urgente Noden: demoversie enthousiast ontvangen

“Wow, DUN ziet er echt heel mooi uit, en wat kun je er veel mee doen!” en “Helder en overzichtelijk.”
Zomaar wat reacties vanuit de 20 noodhulpbureaus die meededen aan de online demo-bijeenkomsten die deze zomer plaatsvonden . Hierbij werd de demoversie van het Datadashboard Urgente Noden (DUN) aan noodhulpbureaus en SUNN getoond en werd deelnemers om feedback gevraagd.

De sessies werden georganiseerd voor toekomstige deelnemers aan DUN om zo een helder beeld te krijgen de mogelijkheden. Maar ook verschafte het de werkgroep een goede gelegenheid om tijdens de bouw, in de conceptfase, feedback te ontvangen over wat duidelijker of beter kan.
De reacties waren unaniem positief, ook hadden deelnemers enkele goede verbetersuggesties. Het einddoel is om DUN eind 2021 te kunnen lanceren.

Noodhulp in beeld

In het DUN ontsluiten noodhulpbureaus en SUN Nederland gezamenlijk de data betreffende de door hen gedane giften en leningen, om zo transparant te maken wat zij lokaal en landelijk betekenen op het gebied van noodhulp. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke trends er zijn op het gebied van armoede, schulden en urgente noden.

Het gaat om noodhulp die lokaal en regionaal door de noodhulpbureaus in tripartiete samenwerking gegeven wordt: overheden, donateurs (vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven en particulieren) en dienst- of hulpverleningsorganisaties werken samen ten behoeve van mensen in nood. Op termijn kan DUN zo ingericht worden dat ook andere partijen die actief zijn op het terrein van armoede, schulden en urgente noden erop aan kunnen sluiten, zoals vermogensfondsen en diaconieën.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep DUN bestaat uit de lokale noodhulpbureaus Almere, Den Haag, Haarlem, Lekstroom en Zwolle aangevuld met een SUNN bestuurslid. De werkgroep betrekt met regelmaat de andere noodhulpbureaus om de ontwikkelingen terug te koppelen en te toetsen. Voorzitter van de werkgroep is Hugo Boreel, voorzitter van het noodhulpbureau FUN Haarlem.

De werkgroep heeft als projectleider Lilian van Zandbrink, voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich tot haar wenden.