Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met het Datadashboard Urgente Noden

Doel van het Datadashboard Urgente Noden is meer zicht te krijgen op noodhulp en trends te achterhalen op het gebied van urgente noden, armoede en schulden. In april en mei kunt ook u als belangstellende via een online sessie kennismaken met een demoversie van dit unieke dashboard.

Sessies voor belangstellende organisaties en personen:

  • Woensdag 20 april 2022: 14.00 – 15.15u
  • Vrijdag 22 april 2022: 10.00 – 11.15u

Sessies voor vermogensfondsen:

  • Dinsdag 10 mei 2022: 10.00 – 11.15u
  • Woensdag 11 mei 2022: 14.00 – 15.15u

Heeft u interesse? Geef u dan op via info@zichtopnoodhulp.nl

Al 12 noodhulpbureaus doen mee

Sinds de oplevering van het Datadashboard Urgente Noden in december jl. is het datadashboard gevuld met de data van de noodhulpbureaus uit Almere, Den Haag, Friesland, Haarlem, Leiden, Lekstroom, Liemers-Achterhoek, Nissewaard, Rheden en Waterweg. Op zeer korte termijn volgen Groningen-Drenthe en Twente.

“Samen betekenis geven aan wat noodhulp in Nederland inhoudt, dat vinden we belangrijk en daar dragen we graag aan bij.” aldus één van de deelnemers.

Voor eigen gebruik. Van data naar informatie en kennis

Deelnemers gebruiken het datadashboard om met elkaar het gesprek aan te gaan en kennis en kunde uit te wisselen: over ontwikkelingen, trends en de dagelijkse gang van zaken. Ook gaan noodhulpbureaus op basis van deze data in gesprek met gemeenten en andere organisaties in hun werkgebied om het gevoerde beleid te evalueren en waar mogelijk te verbeteren. Uiteraard zijn deze gegevens vertrouwelijk en alleen voor de deelnemers toegankelijk.

Voor extern gebruik. Van analyse van data naar betekenis

Een aantal keer per jaar worden landelijke analyses en rapportages ontwikkeld, die via de gebruikers beschikbaar komen voor derden. Dit biedt partijen zoals het Rijk en gemeenten bijvoorbeeld een beter beeld van welke doelgroepen tussen wal en schip vallen ondanks de huidige regelingen. Of welke doelgroepen een beroep doen op noodhulp via een hulp- of dienstverlener, met welke hulpvraag en welke private middelen ter beschikking worden gesteld.
In het Datadashboard zijn ook open source data opgenomen, bijvoorbeeld vanuit het CBS. Hierdoor kunnen we data en cijfers met elkaar matchen en antwoord geven op vragen als: worden in de wijken waar de meeste armoede voorkomt ook de meeste aanvragen gedaan?

Uitbreiding in toekomst

Vanaf komend jaar kunnen ook andere partijen zoals vermogensfondsen en diaconieën aansluiten door hun gegevens in het dashboard te laten opnemen. Hierdoor krijgen we een nog beter overzicht van noodhulp in Nederland. De projectleider zal in dat kader de vermogensfondsen die zich richten op urgente noden, armoede en schulden de komende periode actief gaan benaderen.

Meer informatie

Het Regieteam dat de dagelijkse leiding heeft over het datadashboard bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit de deelnemende noodhulpbureaus en twee bestuursleden van SUN Nederland. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de projectleider Lilian van Zandbrink.

Het Datadashboard Urgente Noden is financieel mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie SZW en via een aantal fondsen dat SUN Nederland steunt om haar ambities te realiseren.