Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Crisisfonds Zutphen uitgevoerd door SUN Liemers-Achterhoek

Sinds 16 januari jl. is SUN Liemers-Achterhoek de drijvende kracht achter het nieuw opgerichte Crisisfonds Zutphen. Een initiatief dat zeker ook voor andere gemeenten interessant kan zijn.

Bedrag voor noodhulp beschikbaar

De gemeente Zutphen heeft in oktober 2022 goedkeuring van de gemeenteraad gekregen om een tijdelijk pakket aan steunmaatregelen in te zetten om te voorkomen dat steeds meer inwoners van Zutphen en Warnsveld als gevolg van de energiecrisis in een armoedeval terechtkomen. Eén van de maatregelen uit het pakket was de oprichting van een Crisisfonds bedoeld voor laagdrempelige, snelle individuele noodhulp en het versterken van de sociale samenhang in de wijken.

Dubbele vraag vanuit de gemeente

SUN Nederland was al in gesprek met de gemeente Zutphen over een draagvlakonderzoek naar de mogelijke komst van een SUN-noodhulpbureau. De gemeente stelde ons echter tegelijkertijd een andere vraag namelijk: ‘Is het mogelijk om parallel aan het onderzoek, een pilot te starten waarin SUN Nederland binnen een maand een noodfonds operationeel krijgt?’

Inzet SUN Liemers – Achterhoek

SUN Nederland heeft daarop nagedacht over de vraag hoe we dit noodfonds lokaal konden vormgeven via ons SUN-format. We hebben daarop het noodhulpbureau SUN Liemers-Achterhoek gevraagd deze rol te vervullen. Zowel het bestuur als de coördinator van SUN Liemers-Achterhoek stonden hier positief tegenover. Dit betekent dat door inzet van de daar aanwezige expertise het noodfonds snel en professioneel van start kon gaan met een Zutphense coördinator. SUN Nederland heeft met de gemeente een specifieke werkwijze ontworpen en samen met SUN Liemers-Achterhoek de laatste afspraken vastgelegd in een convenant. Binnen vijf weken was het Crisisfonds Zutphen een feit. Het Crisisfonds Zutphen loopt vooralsnog tot 31 maart 2023 en heeft tot op heden 117 aanvragen ontvangen, waarvan 74 toegekend.

Proactieve aanpak

Deze aanpak is een voorbeeld van de manier waarop SUN Nederland wil bijdragen aan een betere infrastructuur rondom urgente noden. Een proactieve aanpak die ook kan werken binnen andere gemeente(n). Wilt u meer details weten, neem dan contact op met de kwartiermaker van SUN Nederland in uw regio of via info@sunnederland.nl.