Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Brief aan informateur en onderhandelende partijen namens Armoedecoalitie

Foto: Pexels.com

Op 11 december 2023 heeft de Landelijke Armoedecoalitie een brief gestuurd naar de informateur, de onderhandelende partijen, fractieleiders en woordvoerders Werk en Inkomen. SUN Nederland is aangesloten bij de Armoedecoalitie en daardoor mede-afzender van de brief waarin de oproep staat om de mooie woorden over bestaanszekerheid uit de verkiezingen om te zetten in daden.

 

De problematiek van mensen die moeilijk kunnen rondkomen en de negatieve gevolgen die dit heeft voor onder andere kansengelijkheid, gezondheid, meedoen in de maatschappij en de kloof in onze samenleving is niet nieuw. Voormalig minister van Armoedebeleid, Carola Schouten, gaf de commissie Sociaal Minimum opdracht nader onderzoek te doen. De commissie bracht een rapport uit met diverse adviezen. Adviezen waarvan de Landelijke Armoedecoalitie nu met klem vraagt om deze zo snel mogelijk in te voeren. In een bijlage bij de brief staan alle te nemen maatregelen op een rij. Grofweg gaat het om drie zaken:
– voer een vernieuwde norm voor bestaanszekerheid en het bufferbudget van 9% in;
– versimpel het systeem van toeslagen en inkomensondersteunende regelingen;
– zorg voor voldoende sociaal werkers die mensen kunnen bijstaan en betrek en betaal ervaringsdeskundigen.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor samenwerking met maatschappelijke organisaties, waaronder de SUN-noodhulpbureaus.

Lees de brief en bekijk alle maatregelen in de bijlage.Armoedecoalitie