Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bijstandsuitkering kost gemeente gemiddeld 2900 Euro aan uitvoeringskosten

Een bijstandsuitkering – gemiddeld 14.000 euro per jaar – kost gemeenten bijna 2900 euro in de uitvoering. Dat heeft bureau Berenschot becijferd op basis van een steekproef onder dertig gemeenten. Hoewel Berenschot de resultaten niet per gemeente vrijgeeft, wordt in de rapportage wel opgemerkt er sprake is van een ‘behoorlijke spreiding’ rond de gemiddelde uitvoeringskosten. Dat zou twee hoofdoorzaken hebben. ‘De ene is dat gemeenten verschillende ambitieniveaus hebben ten aanzien van taken op het terrein van werk en inkomen. Dit geldt met name voor re-integratie en dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking. Een tweede hoofdoorzaak is dat er een grote diversiteit bestaat aan manieren waarop gemeenten hun processen betreffende werk en inkomen hebben ingericht.’
https://www.gemeente.nu/sociaal/uitvoering-bijstand-kost-bijna-2900-euro-per-uitkering/

Terug naar overzicht