Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

17 oktober Wereldarmoededag 2022

Ochtend- en avondsessie voor wethouders

Hoe toepasselijk is het om als wethouder met ‘Werk en Inkomen’, ‘Sociaal Domein’ of ‘Armoede en Schulden’ in portefeuille de Wereldarmoededag te beginnen of juist af te sluiten met het onderwerp ‘urgente noden’? Tijdens onze online sessies die wij speciaal voor wethouders vanwege hun drukke agenda’s op 17 oktober om 8.00 uur ’s ochtends en om 19.00 uur ’s avonds organiseren, zullen diverse sprekers hun licht werpen op urgente noden en zal ook de rol die een (SUN-)noodhulpbureau daarbij kan spelen worden toegelicht. De sessie start met een videoboodschap van Marjolein Moorman, wethouder Armoedebestrijding in Amsterdam.

Juist nu actueel

Wethouders staan voor een enorme opgave. Nu steeds meer inwoners financieel in het nauw komen door hoge inflatie en oplopende energieprijzen. Hoe kun  je als wethouder deze inwoners tegemoet komen? En in hoeverre kan een (SUN-)noodhulpbureau daarbij een rol spelen? Een noodhulpbureau waar mensen via hun hulp-/dienstverlener terecht kunnen voor een gift of renteloze lening als zij in urgente financiële nood verkeren. Inmiddels een beproefde formule in ruim 100 gemeenten in Nederland, waarbij gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs de handen ineen slaan.

Startkapitaal

Het zou kunnen dat onze online sessie u dusdanig inspireert dat u onderzocht zou willen zien of een SUN-noodhulpbureau ook in uw gemeente (of regio) van toegevoegde waarde is. Als dit draagvlakonderzoek in uw gemeente uitwijst dat de komst van een SUN-noodhulpbureau inderdaad nuttig, wenselijk en nodig zou zijn, dan is er meteen goed nieuws te melden. Onze landelijke samenwerkingspartners vanuit de filantropie hebben namelijk al op voorhand donaties toegezegd voor het giftenbudget en het Sociaal Leenfonds waaruit renteloze leningen worden verstrekt voor elk nieuw SUN-noodhulpbureau dat wij oprichten.

Aanmelden

Wilt u als wethouder met anderen van gedachten wisselen over urgente noden en eventueel nut van een SUN-noodhulpbureau in uw gemeente? Bekijk dan onze uitnodiging of schrijf u meteen in voor één van de online sessies op 17 oktober.

Heeft u geen tijd voor een online sessie of bent u geen wethouder, maar heeft u wel interesse? Laat uw contactgegevens dan achter op het aanmeldformulier en één van onze kwartiermakers neemt contact met u op.