Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met

Jan Mol

Penningmeester SUNN-bestuur, woont in: Houten

Ik ben sinds 2010 penningmeester van SUN Nederland en haar rechtsvoorganger Nationaal Fonds Bijzondere Nooden. Samen met voorzitter Hans Spigt vorm ik het dagelijks bestuur van SUNN.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUNN en vanuit welke achtergrond doe je dat?

Ik ben opgegroeid in Spijkenisse, een dorp dat in de zestiger jaren fors is gegroeid door de komst van gezinnen uit het noorden van het land vanwege de vraag naar extra werknemers in de petrochemische industrie in de Europoort. Mijn ouders hadden een supermarkt en mijn moeder was als diaken in de plaatselijke kerk zeer begaan met een aantal van deze ‘nieuwkomers’ die het niet breed hadden. Ik heb rond de feestdagen menig voedselpakket namens de diaconie mogen wegbrengen. Mijn eerste ervaring met het armoedevraagstuk.

In 2010 heb ik ja gezegd op de vraag van het bestuur van het NFBN om penningmeester te worden. Het bestuur was ‘getipt’ door mijn zus Atie Mol die op dat moment bestuurslid was van Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. Onze inzet als kinderen in het spoor van onze moeder. Mijn taak als penningmeester is met name het toezien op de financiële huishouding van SUN Nederland.

Mooi om te zien hoe er inmiddels, mede door de inzet van SUN Nederland als ontwikkelorganisatie van nieuwe SUN-noodhulpbureaus, 26 noodhulpbureaus actief zijn ter bestrijding van urgente noden. Zij werken met een heldere formule. De lokale of regionale overheid zorgt voor de financiering van de operationele kosten, de dienst- of hulpverleningsorganisaties doen de aanvragen en de donateurs (vermogensfondsen, kerken, bedrijfsleven en particulieren) zorgen voor het giftenbudget dat 1 op 1 uitgegeven wordt aan de mensen die dat het hardst nodig hebben. Het motto daarbij: “Nood is wat wij nood vinden”.

Bijzonder voor mij is dat er in december 2020 ook een SUN Nissewaard is opgericht, dus in mijn oude woonplaats Spijkenisse! Voor mij, als aftredend bestuurslid medio 2021, is de cirkel hiermee rond. Ik vertrek dan met een gerust hart want wij hebben een hele goede opvolger gevonden in de persoon van Rudi Koops, hij gaat het SUNN-stokje van mij overnemen als penningmeester.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Een grote groep Nederlanders dreigt, mede door de gevolgen van de coronacrisis, in de financiële problemen te komen. Bijvoorbeeld zzp’ers die een deel van hun werk zijn verloren. Hierop kan voor een noodhulpbureau ingespeeld worden door het oprichten van een Sociaal Leenfonds. Dit is een laagdrempelig fonds waar hulp- en dienstverleners die te maken hebben met cliënten met een relatief klein betalingsprobleem of kleine schuldenlast een renteloze lening kunnen aanvragen. Kleine schulden kunnen veel stress veroorzaken o.a. door oplopende incassokosten en deurwaarders, en kunnen makkelijk escaleren. Een renteloze sociale lening kan rust en overzicht creëren doordat nog maar één schuld aan SUN overblijft. SUNN kan hierbij als intermediair tussen de vermogensfondsen en de noodhulpbureaus een belangrijke rol spelen. Recent zijn er op die manier met ondersteuning vanuit de Fred Foundation drie lokale Sociale Leenfondsen opgericht bij SUN Lekstroom, SUN Twente en Sociale Fondsen Den Haag.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Recent zijn we samen met een aantal noodhulpbureaus gestart met het ontwikkelen van een landelijk Datadashboard Urgente Noden (DUN). Daarin willen we landelijk en lokaal gaan ontsluiten wat de noodhulpbureaus (en op termijn ook andere partijen zoals vermogensfondsen en diaconieën) in het land betekenen op het gebied van noodhulp en welke trends wij zien op het gebied van armoede, schulden en urgente noden. Met het Dashboard kunnen alle deelnemers gezamenlijk gesprekspartner worden bij alle partijen die een rol spelen bij de hulp aan mensen in nood. Ik zou heel graag zien dat de noodhulpbureaus en SUNN dit Dashboard in 2021 lanceren.

Wilt u reageren op bovenstaand interview? We ontvangen graag uw reacties via: info@sunnederland.nl