Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Klimaatarmoede dreigt, SUNN herkent signaal gemeenten

In wijken met veel oude huizen dreigt klimaatarmoede te ontstaan, waarschuwen de Nederlandse gemeenten, die een enorme kluif krijgen aan de uitvoering van het klimaatakkoord. SUN-noodhulpbureaus ontvangen ook met grote regelmaat aanvragen om afsluiting van gas, water en licht te voorkomen en herkennen de vraag die de gemeenten stellen of iedereen de benodigde investeringen wel kan betalen.
Voor woningeigenaren komen daar weliswaar gebouwbonden leningen voor beschikbaar, maar in veel buurten zullen inwoners moeten wachten op de aanleg van gemeentelijke warmtenetten. In wijken die niet meteen aan de beurt zijn, kan de gasrekening komende jaren flink oplopen. Dat kan bij specifieke groepen tot klimaatarmoede leiden”, zegt De Vries, voorzitter van de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hij waarschuwt dat de problemen dan op het bordje komen van gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de bijstand.

https://www.ad.nl/binnenland/pas-op-voor-armoede-door-gasprijs~ad600f3d/

In 2015 volgde uit de internationale klimaattop in Parijs het ‘Akkoord van Parijs’ dat door 195 landen is ondertekend. Ook Nederland ondertekende dat akkoord en stemde daarmee in de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius.
Wereldwijd willen we in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland doen we dat door met elkaar – overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen – een Klimaatakkoord te sluiten.

Terug naar overzicht