Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Pak armoede en schulden aan!

939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Het besteedbaar inkomen van minima is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen, terwijl de vaste lasten (huur, energie, verzekering) en voedsel wél veel duurder zijn geworden.

De vaste Kamercommissie SZW spreekt 10 oktober met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. SUNN heeft bij deze commissie samen met een aantal andere partijen de volgende punten onder de aandacht gebracht:
– zorg voor een toereikend inkomen
– stop onnodige verhoging van schulden
– laat overheden meewerken aan echt oplossingen voor problematische schulden

In het land zijn in ruim 100 gemeenten SUN-noodhulpbureaus actief. Samen geven zij miljoenen Euro’s aan duizenden huishoudens die tussen wal en schip dreigen te raken omdat er geen voorzieningen (meer) voor hen zijn. Dit doen zij door het verstrekken van financiële ondersteuning. Dat kan een gift of een renteloze lening zijn vanuit het SUN Sociaal Leenfonds.Op deze manier kunnen onnodige escalatie, problematische schulden en veel persoonlijk leed voorkomen worden.

zie hier onze inzending.

Terug naar overzicht