Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Beperk financiële gevolgen coronavirus voor kwetsbare mensen

In de bestrijding van het coronavirus zijn vele maatregelen nodig. Doordat veelal geautomatiseerde maatregelen en beslagleggingen, huisuitzettingen en afsluitingen gewoon doorgaan, en de hulpverlening vanwege beperking sociale contacten, minimaler wordt, kunnen kwetsbare mensen, waaronder ook mensen met een beperking, in grote financiële problemen terecht komen.
Daarom roept de Landelijke Armoedecoalitie het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en het professionele veld van schuldhulp en incasso op om een coulante houding aan te nemen. Wij vragen hen om rekening te houden met de uitzonderlijke situatie waarin we ons als samenleving bevinden en kwetsbare mensen die hierdoor getroffen worden in het bijzonder. Ook vragen wij de volgende extra maatregelen in te stellen tot minimaal een maand na de coronamaatregelen.
De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen -waaronder SUN Nederland- die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken.

Terug naar overzicht