Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Armoedecoalitie schrijft aanbevelingen in brief aan Tweede Kamerleden

Als Landelijke Armoedecoalitie hebben wij onze zorgen en aandachtspunten op het terrein van armoede, schulden en urgente noden onder de aandacht gebracht van Tweede Kamerleden in verband met de begrotingsbehandeling van het ministerie van SZW en de verkiezingen in 2021.
Al voor de coronacrisis pleiten wij voor het realiseren van bestaanszekerheid voor iedereen. Inmiddels is duidelijk dat de gevolgen van de coronacrisis de urgentie tot het nemen van structurele maatregelen alleen maar groter maakt.
In bijgevoegde brief werken wij onze zes aanbevelingen concreet uit. En doen wij een dringend appèl op u om onze voorstellen zoveel mogelijk te borgen in de begroting 2021.

De zes aanbevelingen van de Landelijke Armoedecoalitie zijn:
1. Een toereikend inkomen voor alle inwoners van Nederland;
2. Geen onnodige verhoging van schulden;
3. Een eenvoudig systeem van regelingen en toeslagen;
4. Ruimte voor overheden om te komen tot échte oplossingen voor problematische schulden;
5. Lagere woon- en energielasten voor minima;
6. Een integrale aanpak van armoede en schulden, preventie en empowerment.

Lees hier onze brief.

Terug naar overzicht