Hoe zet je een noodhulpbureau op?

Het begint met de vraag naar nut en wenselijkheid. SUN Nederland verkent dit op verzoek van de partijen.
Is het antwoord ´ja´ en wordt dit breed onderschreven, dan is de vervolgvraag: wie wil medeoprichter worden?

Is er weinig voorbereidingsbudget, dan gaat SUN Nederland in gesprek met mogelijke financiers. Een vijftiental fondsen, zoals het Oranjefonds en fondsen uit de grote steden en het Ministerie van Sociale Zaken droegen in de afgelopen tien jaar financieel bij aan het opzetten van noodhulpbureaus.

Eigen taken
Partijen richten een zelfstandige stichting op met een centraal adres en een klein bureau. Elke partij heeft eigen taken:


De juiste contacten
SUN Nederland helpt in de eindfase vooral om te starten en de juiste contacten te krijgen met landelijk werkende fondsen. Jaarlijks organiseert de stichting een bijeenkomst met alle betrokkenen om uit te wisselen wat beter kan en om de onderlinge banden te versterken.


< terug