Jaartallen en feiten

1914
Amsterdams burgemeester Röell neemt initiatief tot oprichting van het Algemeen Steuncomité. Minister Treub en Koningin Wilhelmina initiëren het Koninklijk Nationaal Steuncomité. Aanleiding: de enorme werkloosheid voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. Allen zijn betrokken: van overheid, vakbeweging tot kerken.

1931
Koningin Wilhelmina, nu samen met Prinses Juliana initiëren de oprichting van het Nationaal Crisiscomité met dezelfde brede samenwerkingsbasis. In het hele land komen plaatselijke crisiscomités.

1936
Het Nationaal Crisiscomité wordt voortgezet in het Nationaal Fonds Bijzondere Noden(NFBN) met in ruim vierhonderd gemeenten een Fonds. Zolang als mogelijk helpt het NFBN in de Tweede Wereldoorlog gezinnen van gegijzelden en krijgsgevangenen en gezinnen die uit Rotterdam zijn weggebombardeerd.

1967
De minister van Sociale Zaken verklaart de verzorgingsstaat voltooid en het Nationaal Fonds overbodig. De overheid neemt alles over. Subsidie wordt ingetrokken. Het Nationaal Fonds en onder meer de noodfondsen in Den Haag (SSSF) en Amsterdam (FBNA) gaan op kleinere schaal door.

2006
Fondsen uit de grote steden richten de Stichting Samenwerking voor Urgente noden.nl (SSUN.nl) op om gemeenten en regio’s in samenwerking met het NFBN te helpen noodhulpbureaus op te richten.

2013
SSUN.nl wordt onderdeel van het Nationaal Fonds Bijzondere Noden, nu Stichting Urgente Noden Nederland (SUN Nederland). Doel:(her)oprichten en ondersteunen van publiekprivate noodhulpbureaus.