Donateur worden

SUN Nederland zoekt partners, die zich solidair weten met Nederlanders die het niet op eigen kracht redden. Partners kunnen zowel particulieren zijn, als ondernemers en instellingen.

Particuliere donateurs
Noodhulp heeft de giften van particulieren, instellingen en bedrijven nodig. Bij een gift kan altijd de bestemming worden aangegeven, bijvoorbeeld voor:

Doneren kan eenmalig, via een periodieke schenking of via een legaat. De notaris kan u verder informeren. Dankzij de ANBI-status zijn giften aan SUN Nederland aftrekbaar. De belastingdienst kent de voorwaarden. ANBI logo naar ANBI pagina's SUNNederland

Versterk de samenwerking
Samenwerking tussen overheid, fondsen, hulpverleningsinstellingen, organisaties en bedrijfsleven is in ons land (nog) niet vanzelfsprekend. Giften dragen bij aan het versterken van het samenwerken bij nood. Samenwerken is daarbij geen doel op zich, maar “dat wat je niet alleen kunt doen, doe je samen”.

Een stichting voor urgente noden voorziet in maatschappelijk onvoorziene kosten. Daarmee ontstaat een 'frictiepot'. Doel: gezamenlijk ( fondsen, welvarende Nederlanders, betrokken ondernemers, instellingen en overheid) tijdig bereiken van jongeren, kinderen en ouders, chronisch zieken en gehandicapten, zzp-ers in nood.