ANBI /vervolg

Bestuurssamenstelling, namen bestuurders, beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen leden.
Leden van het bestuur per 31 december 2015:

• Dhr. M.J.J.M. (Thijs) Malmberg, voorzitter • Dhr. J.C. (Jacques) de Boer
• Dhr. J. (Jan) Mol, penningmeester• Dhr. J.C. (Jan Cees) van Hasselt
• Mw. E. Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland-van Schaik• Dhr. M. (Martijn) Schut
• Mw. M.A.L. (Anne) van Beuningen• Dhr. H.C.H. (Bert) Smit

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Actuele beleidsplan:
Een samenvatting van het beleidsplan 2015-2018 kunt u hier downloaden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

• Samenvatting Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording

• Balans 2015 • Balans 2016
• Staat van baten en lasten 2015 • Staat van baten en lasten 2016
• Grondslagen financiële verslaglegging 2015 • Grondslagen financiële verslaglegging 2016