Actueel
Nathalie Boerebach wordt nieuwe directeur SUN Nederland;
Andries de Jong blijft aan als beleidsadviseur

Vanaf 2004 heeft Andries de Jong als pionier en directeur leiding gegeven aan wat nu de Stichting Urgente Noden Nederland is (SUN Nederland). Samen met de leden van het bestuur, met een groot aantal fondsen en vele initiatiefnemers plaatselijk heeft hij zich ingezet voor het opzetten van samenwerkingsorganisaties voor individuele noodhulp. In 2004 is het Landelijke Beraad opgericht, met 7 noodhulpbureaus die werkten voor 7 gemeenten. Nu zijn 22 bureaus lid, werkzaam in bijna 100 gemeenten. SUN Nederland is voor velen een begrip geworden voor gelijkwaardig samenwerken van professionele hulpverleners, overheden, fondsen, kerken en maatschappelijke organisaties voor individuele noodhulp, een uiterst vangnet. Het heeft de opdracht er voor te zorgen dat noodhulp niet van toeval afhangt. Andries de Jong vindt het na ruim 12 jaar tijd worden dat een sociaal ondernemer de eerste verantwoordelijkheid overneemt. Hij zal daarom per 1 februari a.s. worden opgevolgd door Nathalie Boerebach. Andries blijft – op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur - betrokken bij SUN Nederland als beleidsadviseur.
Met de komst van Nathalie Boerebach heeft het bestuur een ondernemende, innovatieve directeur gevonden. Zij kan met ambitie, verbindend en proactief gestalte geven aan de doelstellingen van SUN Nederland. Nathalie Boerebach heeft de afgelopen 8 jaar voor Aedes (vereniging van woningcorporaties) gewerkt op het sociaal domein. Zij was daarvoor actief in het onderwijs, de zorg en welzijnssector, onder meer als sociaal ondernemer en directeur van een belangenorganisatie voor alleenstaande asieljongeren(zie ook haar: profiel op linkedin). Ze brengt kennis, ervaring en een groot netwerk mee waarvan SUN Nederland kan profiteren. SUN Nederland heeft de ambitie het aantal noodhulpbureaus te verdubbelen om tot een dekking van 70% in Nederland te komen. De Stichting wil ook de samenwerking met het Landelijk Beraad van lokale noodhulpbureaus en landelijke kennis- en belangenorganisaties versterken enstappen zetten met het inrichten van een kennis- en adviescentrum rond noodhulp tegen de achtergrond van de wijzigingen binnen het sociale domein.